DLA PRACOWNIKÓW

Link do Citrix

Link do portalu Office

Link do TB Sharepoint

Link do poczty tbpoland.pl

Aby zalogować się zdalnie do portalu office należy użyć skróconego adresu email (np. annako@tekb.no).

Użyj klawiszy W, S, A, D, aby kontrolować węża.