Bergen lufthavn, Flesland. Driftsbygning og kontor

Budynek obsługi pojazdów lotniska wraz z częścią biurową

Firma TB Poland zaprojektowała instalacje wewnętrzne dla budynku obsługi pojazdów lotniska wraz z częścią biurową. Budynek zlokalizowany przy lotnisku Bergen, Flesland w Norwegii. Obiekt składa się z części warsztatowej, garażowej, a także myjni oraz pomieszczeń biurowych. Obiekt zaprojektowany przy użyciu oprogramowania AutoCad wraz z dodatkiem instalacyjnym MagiCAD. Wszystkie instalacje zaprojektowano w 3D, powstał również model IFC każdej z instalacji. Podczas realizacji prowadzono pełen nadzór autorski oraz wykonano dokumentację powykonawczą. Obecnie zrealizowano całość inwestycji.

POWRÓT DO PROJEKTÓW SZCZEGÓŁY
Lokalizacja: Bergen Flesland, Norwegia
Inwestor: Avinor
Generalny Wykonawca: Hent
Architekt: Haptic Architects
Powierzchnia: 4 800 m²
Faza projektowa: listopad 2014 – grudzień 2015
Etap: Projekt zakończony
Usługi:
1. Projekty wykonawcze instalacji (etap Design&Build):
- wentylacja i klimatyzacja
- ogrzewanie i chłodzenie
- instalacje sanitarne
- instalacja elektryczne i słaboprądowe
- instalacje sanitarne zewnętrzne
2. Skoordynowany model 3D :
- BIM Level 2
- LOD 500
- Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)