Grønnestøl Barnehage

Przedszkole

Firma TB Poland zaprojektowała instalacje wewnętrzne dla budynku przedszkola w Bergen. Obiekt składa się z dwóch kondygnacji naziemnych. Budynek przedszkola powstał w roku 2010, lecz w 2012 uległ prawie całkowitemu zniszczeniu na skutek pożaru. Odbudowany na planie poprzedniego obiektu, nowy budynek zyskał więcej przestrzeni na drugiej kondygnacji, dzięki zakrzywionej ścianie głównej elewacji. W obiekcie zaprojektowano instalacje grzewcze za pomocą paneli radiacyjnych sufitowych zasilanych pompą ciepła typu powietrze – woda. Projekt instalacji wewnętrznych został wykonany przy użyciu oprogramowania AutoCAD z nakładką instalacyjną MagiCAD. Wszystkie instalacje zaprojektowano w 3D, powstał również model IFC każdej z instalacji. Podczas realizacji prowadzono pełny nadzór autorski oraz wykonano dokumentację powykonawczą.

POWRÓT DO PROJEKTÓW SZCZEGÓŁY
Lokalizacja: Bergen, Norwegia
Inwestor: Espira Entreprenør
Powierzchnia: 700m²
Faza projektowa: czerwiec 2014 – grudzień 2014
Etap: Projekt zakończony
Usługi:
1. Projekty wykonawcze instalacji (etap Design&Build):
- wentylacja i klimatyzacja
- ogrzewanie
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne i słaboprądowe
2. Skoordynowany model 3D :
- BIM Level 2
- LOD 500
- Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)