C5 Eiendom

Budynek biurowy wraz z parkingiem podziemnym

Firma TB Poland zaprojektowała instalacje wewnętrzne dla budynku biurowego w Stavanger. Obiekt składa się z garażu podziemnego oraz z sześciu kondygnacji naziemnych. Główne pomieszczenie techniczne znajduje się w części centralnej budynku na poziomie garażu. Projekt instalacji wewnętrznych został wykonany przy użyciu oprogramowania AutoCad z nakładką instalacyjną MagiCad. Wszystkie instalacje zaprojektowano w 3D, powstał również model IFC każdej z instalacji. Podczas realizacji prowadzono pełny nadzór autorski oraz wykonano dokumentację powykonawczą.

POWRÓT DO PROJEKTÓW SZCZEGÓŁY
Lokalizacja: Stavanger, Norwegia
Architekt: Brandsberg - Dahls
Powierzchnia: 25 000 m²
Faza projektowa: czerwiec 2012 – grudzień 2012
Etap: Projekt zakończony
Usługi:
1. Projekty wykonawcze instalacji (etap Design&Build):
- wentylacja i klimatyzacja
- ogrzewanie i chłodzenie
- instalacje sanitarne
- instalacja tryskaczowa
- instalacja elektryczne i słaboprądowe
2. Skoordynowany model 3D :
- BIM Level 2
- LOD 500
- Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)