Quality Hotel Edvard Grieg

Hotel

Firma TB Poland zaprojektowała instalacje wewnętrzne dla rozbudowy hotelu zlokalizowanego w Bergen. Prace projektowe obejmowały swoim zakresem: garaż podziemny, 223 pokoje hotelowe, salę konferencyjną o pow. 900m² oraz restaurację na 800 osób, wraz z zapleczem kuchennym. Obiekt zaprojektowany przy użyciu oprogramowania AutoCad wraz z dodatkiem instalacyjnym MagiCAD. Wszystkie instalacje zaprojektowano w 3D, powstał również model IFC każdej z instalacji. Podczas realizacji prowadzono pełny nadzór autorski oraz wykonano dokumentację powykonawczą.

POWRÓT DO PROJEKTÓW SZCZEGÓŁY
Lokalizacja: Bergen, Norwegia
Inwestor: EGD Property
Generalny Wykonawca: Hent
Architekt: Link Arkitektur
Powierzchnia: 13 900m²
Faza projektowa: sierpień 2013 – styczeń 2015
Etap: Projekt zakończony
Usługi:
1. Projekty wykonawcze instalacji:
- wentylacja i klimatyzacja
- ogrzewanie i chłodzenie
- instalacje sanitarne
- instalacja tryskaczowa
- instalacje elektryczne i słaboprądowe
2. Skoordynowany model 3D :
- BIM Level 2
- LOD 500
- Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)