Energiparken

Kompleks budynków mieszkalnych

Firma TB Poland zaprojektowała instalacje wewnętrzne dla 2 budynków mieszkalnych realizowanych w technologii modułowej w Polsce i montowanych w Melhus w Norwegii. Obiekt składa się z sześciu budynków mieszkalnych w technologii modułowej. W realizowanych budynkach znajdzie się łącznie 106 mieszkań. Obiekt został zaprojektowany przy użyciu oprogramowania Revit 2016 oraz MagiCAD na Revita. Wszystkie instalacje zaprojektowano w 3D, powstał również model IFC każdej z instalacji. Moduły realizowane były w fabryce Klienta – na terenie Polski i wysyłane do montażu do Melhus w Norwegii.

POWRÓT DO PROJEKTÓW SZCZEGÓŁY
Lokalizacja: Melhus, Norwegia
Inwestor: Seljedalen AS
Generalny Wykonawca: UNIHOUSE oddział UNIBEP S.A.
Architekt: UNIHOUSE oddział UNIBEP S.A.
Powierzchnia bud. C: 1023,6 m²
Powierzchnia bud. E: 1280 m²
Faza projektowa: listopad 2016 – wrzesień 2017
Etap: Budynek C - Projekt zakończony
Budynek E - W trakcie realizacji
Usługi:
1. Projekty wykonawcze instalacji:
- wentylacja i klimatyzacja
- ogrzewanie
- instalacje sanitarne
- instalacja tryskaczowa
- instalacje elektryczne i słaboprądowe
2. Skoordynowany model 3D :
- BIM Level 2
- LOD 500
- Standard IFC2x3 cv 2.0 (MEP design)